x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Image Alt

Sveznanje u Sveznalici

Usluga
“Sveznanje
u Sveznalici”

Edukativne radionice obuhvataju upoznavanje i nadograđivanje znanja kroz kreativan, zabavan i interaktivan rad.

Uz igre i mešavinu malih kućnih eksperimenata koje će deca moći da izvode uz asistenciju predavača, deci će se približiti prirodne nauke na drugačiji i zanimljiv način.

Program ima za cilj stimulaciju razvoja sledećih sposobnosti:

 • grafomotoriku
 • finu i grubu motoriku
 • vizuelnu i auditivinu percepciju
 • sve vrste pamćenja
 • pažnju i koncentraciju
 • divergentno, funkcionalno i analitičko mišljenje
 • logiku
 • kreativnost i imaginaciju
 • timski rad
 • socijalizaciju
 • razvoj samopouzdanja

Namenjen je deci od 6 do 10 godina, sa podelom u dve uzrasne grupe. Sprovode se tematski na mesečnom nivou.

Radionice sprovode diplomirani logoped i master pedagog sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u radu sa decom školskog uzrasta.

InstagramFacebookEmailYoutube