x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Image Alt

Prirodne nauke

Usluge iz oblasti
prirodnih
nauka
(matematika,
fizika,
hemija)

  • Dopunska nastava
    • Podsticaj dece od strane stručnjaka radi boljeg sagledavanja trenutnih problema sa gradivom i primena savremenih metoda i tehnika u individualnom rešavanju istih od strane deteta
    • Pedagoška intervencija od strane stručnjaka u situacijama u kojima se postupcima redovne nastave, ne mogu postići zadovoljavajući rezultati iz određene oblasti
  • Dodatna nastava
    • Dodatna nastava individualnog ili grupnog oblika za učenike – omogućava svakom učeniku da se potpunije razvija prema individualnim sklonostima i interesovanjima
InstagramFacebookEmailYoutube