x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Image Alt

Pripremni predškolski program

Usluge
pripremnog
programa

 • Stičemo pred-čitalačke veštine (ovladavanje slogovima, ritmom i glasovima)
 • Podstičemo razvoj
  • Slušne pažnje
  • Vizuelne percepcije
  • Vizuelne i slušno‐govorne memorije
  • Sukcesivne funkcije (praćenje sleda u vremenu i prostoru)
  • Vizuelno‐motorne i slušno‐motorne koordinacije
  • Prostorne orjentacije
  • Grafomotorike
  • Jezičke kompetencije

Usvajanje veštine čitanja i pisanja najvažniji je zadatak deteta u početnom školovanju i savladavanje tog zadatka otvara mu put za kasnije učenje. Takođe, fokus i koncentracija su ključni za dalje školovanje, tako da naš predškolski program radi i na rešavanju smetnji rasute pažnje i uspostavljanju radnih navika.

InstagramFacebookEmailYoutube