x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Image Alt

Logopedija

Usluge iz
oblasti
logopedije

  • Logopedija i logopedska procena svih sposobnosti deteta
  • Stimulacija ranog razvoja (period odojčeta do treće godine)
  • Tretman govorno-jezičkih smetnji širokog spektra (individualni i grupni tretmani)
  • Stimulacija kognitivnih funkcija deteta (pažnja, pamćenje, percepcija, fina i gruba motorika, komunikacija i govor, podsticanje samostalnosti, kreativnosti i socijalizacije)
  • Izdavanje izveštaja o trenutnim, postignutim ili konačnim sposobnostima deteta
  • Grupne radionice za uzrast od 3 do 6 godina

U našem Centru vrši se logopedija, stimulacija i razvoj svih sposobnosti u cilju razvoja govora i jezika. Na ovaj način se stimulišu asocijativne zone u mozgu, odgovorne za najviše aspekte ljudskog funkcionisanja. Posledično tome, dolazi do stvaranja novih neuronskih mreža, jačaju se sposobnosti koje su na nivou očekivanom za dati uzrast deteta, a razvijaju one koje su na nivou nižem od očekivanog za dati hronološki uzrast deteta.

Pravilan razvoj jezika uključuje odsustvo patologije vezano za više psihičke funkcije i moždano funkcionisanje sa jedne, i rane jezičke stimulacije – ranog podsticanja komunikacije sa druge strane.

Za rad koristimo savremenu logopedsku aparaturu.

InstagramFacebookEmailYoutube